Direct een
afspraak maken

Oefeningen Sport+Revalidatie

Expertisecentrum Sport+Revalidatie is excellent in zorg. Dat betekent dat we voor elke klacht een topspecialist in huis hebben. Onze fysiotherapeuten kijken verder dan alleen de klacht. We kijken naar u als persoon, achterhalen de achterliggende oorzaken van uw klacht en maken vervolgens een behandelplan op maat, eventueel in samenwerking met andere specialisten. Onze zorg gaat ook na de afspraken nog door, daarom hebben we filmpjes gemaakt zodat u ook zelf aan de slag kunt.

   

Askling The Diver                                             Back Squat                                                    Askling The Slider

 

Air Squat                                                           Askling The Extender                                   Dumbbell Strict Press

 

GHD Back Extension                                         Deadlift                                                          Banded standing single arm press

 

Barbell Thruster                                               Full Arm Extension in lunge sit                        Dumbbell Lunge Forward

 

GHD Aquabag Rotation                                    Dumbbell bent over row                                  Banded side raise

 

Dumbbell Bench Press                                     Cursty Lunge                                                  Dumbbell Thruster

 

Face pulls                                                         GHD Plate sit up                                           Barbell Lunge Forward

 

GHD Single leg Barbell hold                           Clam Level 1                                                 Clam Level 2

 

Banded Lat pull down                                       Banded pull apart                                       Dumbbell Carry

 

GHD Nordic Hamstring Curl                             Box Jump                                                      Dumbbell Push Press

 

Front Squat                                                         Barbell bent over row                                  Floor Press

 

Bulgarian Split Squad                                       Calf Raise Double Leg                                  Goblet Curtsy Lunge

 

Goblet Squat                                                     Good morning                                                Gymnastic Swimmers 1

 

Hamstring Curl                                                   Hamstring Slider                                         Hollow Body Crunch

 

Hollow Body Hold Level 2                                 Hollow Body Hold Level 3                            Hollow Body Rocks

 

Incline Dumbbell Bench Press                         Jumping Lunge                                            Lunge

 

Overhead Squat                                                   Pallof Press Lunge Sit                                  Pallof Press Standing

 

Pistol Squat                                                           Push Press                                                     Renegade Row

 

Reversed Sliding Jack Knife                             Scapula Pull Up                                              Scissor Jump

 

Shoulder Press In Lunge Sit                             Side Hop 30 cm                                            Single Leg Box Jump

 

Single Leg Box Squat                                       Single Leg Calf Raise                                      Single Leg Deadlift

 

Single Leg Good Morning                                   Single Leg Hamstring Curl                             Single Leg Hamstring Slide Alt

 

Single Leg Hop For Distance                             Single Leg Medial Rotation Hop                   Single Leg Tuck Jump

 

Spanish Squat                                                       Stand Verte Sprong                                       Strict Press

 

Strict Pull Up                                                         Total Knee Extension                                      Triple Hop For Distance

 

Triple Medial Hop For Distance                             Monkey Roll Lateral                                       Scorpion

 

Sneaking Ape                                                         Spiderman Crawl Forward                                Bear Crawl Backward Level 1

 

Bear Crawl Backward Level 2                               Bear Crawl Forward                                        Bear Crawl Lateral

 

Komodo Crawl Backward                                   Komodo Crawl Forward                                    Crab Walk Backward

 

Crab Walk Forward                                             Rabbit Walk Backwards                                    Rabbit Walk Forward

 

Rabbit Walk Lateral                                             Crouching Tiger                                              Duck Walk

 

Crab Walk Lateral


Direct een afspraak maken